Zwroty

Konsument (zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie Sklepu) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy). W tym celu należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy - wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy (sklep@kolorowoistylowo.pl). Produkt zwracany powinien zostać odesłany na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie (lub na inny adres/w inny sposób uzgodniony wcześniej ze Sprzedawcą) z kompletną jego zawartością (paragon, opakowanie - nie jest to jednak obligatoryjne).

Po zalogowaniu do Konta klienta wystarczy oznaczyć w zamówieniu produkty, które mają być zwrócone (zostanie wygenerowany formularz zwrotu) lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy (sklep@kolorowoistylowo.pl) z podaniem numeru zamówienia i określeniem produktów, które będą zwracane. W odpowiedzi Konsument otrzyma na podany adres e-mail szczegóły dotyczące realizacji zwrotu.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z przesyłką. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Konsument.
Zwrotowi nie podlega towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.

Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien niezwłocznie wysłać e-mail na adres: sklep@kolorowoistylowo.pl informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu podany w Regulaminie (§ 3). Reklamowany towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Sklep zwróci Klientowi koszty wysyłki Reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:
1. Utrata połysku, zarysowania, naturalne  ścieranie się.
2. Naturalne zużycie się sznurków.
3. Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Uszkodzenia mechaniczne - zerwania sznurków, zawieszek, pęknięcia koralików, zarysowania, złamania, zerwania łańcuszków.
5. Uszkodzenia powstałe na skutek złej konserwacji i pielęgnacji.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Dane sprzedawcy:                                               Miejscowość, data                       
KiS – Kolorowo i Stylowo
Joanna Kowalczyk
ul. Jutrzenki 28 C / 2
05-509 JÓZEFOSŁAW
NIP: 7721894758

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) odstępuję
od umowy sprzedaży następujących towarów:

·         nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

·         data zakupu: ……………………………………………………….. data odbioru towaru: ………………………………………………………………………..

Moje dane    -  imię i nazwisko: …………………..…………………………………………………………………………….……………………………..………………

- adres: ………………………..…….………………………………………………………………………………..………………………………………………

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta na numer rachunku bankowego:

.........................................................................................


Podpis …………………………………………………………….
                 
(dla wersji papierowej)