Możliwe sposoby płatności:


1. Płatności online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.) wraz z obsługą kart płatniczych:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer rachunku podawany jest m.in. w e-mailu potwierdzającym Twoje zamówienie.

Pamiętaj, że na wpłatę czekamy 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.